Sinh viên ngành Kế toán và QTKD K12 thực tập tại doanh nghiệp

Thứ tư, 20/03/2024, 11:19 (GMT+7)

Ngày 11 tháng 3 năm 2024, sinh viên ngành Kế toán và ngành Quản trị kinh doanh khóa 12 đã lên đường đi học tập, thực tập nghề nghiệp tại ng ty TNHH phát triển kế toán Việt Nam (HVKT Group) cơ sở Hải Dương trong thời gian 02 tháng. Đi cùng đoàn là ThS. Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Khoa KT-QTKD.Ngày 11 tháng 3 năm 2024, sinh viên ngành Kế toán và ngành Quản trị kinh doanh khóa 12 đã lên đường đi học tập, thực tập nghề nghiệp tại ng ty TNHH phát triển kế toán Việt Nam (HVKT Group) cơ sở Hải Dương trong thời gian 02 tháng. Đi cùng đoàn là ThS. Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Khoa KT-QTKD.

Trong 02 tháng, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội hoàn thiện và phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ; Có lợi thế, cơ hội việc làm. Đồng thời, sinh viên cũng có thể định hướng tương lai, mở rộng các mối quan hệ xã hội và tăng thu nhập.

Thêm vào đó là sự khác biệt giữa môi trường học tập và thực tế làm việc tại doanh nghiệp. Dù vậy, quá trình đào tạo và làm việc thực thực tế tại doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên hiểu được rõ hơn về ngành mà mình theo đuổi, nhanh chóng bắt nhịp, thích ứng được với môi trường mới.

Một số hình ảnh sinh viên ngành Kế toán và ngành Quản trị kinh doanh ngày đầu thực tập tại ng ty TNHH phát triển kế toán Việt Nam (HVKT Group)

 

Bài viết liên quan