Liên hệ với Khoa Kinh Tế - Quản trị kinh doanh

Khoa Kinh Tế - Quản trị kinh doanh

Địa chỉ: Số 03 Vũ Công Đán, Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương Điện thoại: 0220 386 56 65 Hotline: 0973 990 362