ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngŨ giảng viên

Giảng viên khối ngành kinh tế-quản lý cũng là yếu tố khẳng định thêm sự tiên phong, minh chứng mạnh mẽ cho một trong những khối ngành phát triển bậc nhất của trường Đại học Thành Đông với 74 giảng viên, trong đó: PGS: 19; Tiến sĩ: 22; Thạc sĩ: 19; Đại học: 14. Đội ngũ giảng viên mà khoa Kinh tế-QTKD đang sở hữu đều là những giảng viên có kinh nghiệm làm việc thực tiễn từ doanh nghiệp và đến TDU với sự đam mê, truyền cảm hứng học tập tới sinh viên với mong muốn sinh viên lựa chọn được ngành học mình yêu thích, hứng thú trong học tập và thành công khi rời nhà trường tham gia vào thị trường lao động.