Giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2023

 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh
 • hình ảnh