Danh sách luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế năm học 2020 - 2021

Thứ sáu, 24/12/2021, 08:12 (GMT+7)

Danh sách các luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế năm học 2020 - 2021.

TT HỌ TÊN HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI NGƯỜI HƯỚNG DẪN
1 VŨ THỊ VÂN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG PGS, TS. PHẠM TIẾN ĐẠT
2 VŨ THỊ THỦY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHỐI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHỐI UBND HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG PGS, TS. LÊ VĂN HÙNG
3 VŨ ĐÌNH HẢI QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG PGS, TS. PHẠM TIẾN ĐẠT
4 VÕ THỊ THƯ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG PGS, TS. LÊ VĂN HÙNG
5 PHẠM THỊ THƠM NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HỘ LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG PGS, TS. MAI QUỐC CHÁNH
6 PHẠM THỊ NGA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ KHỐI DÂN VẬN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG PGS, TS. LÊ VĂN HÙNG
7 NGUYỄN THỊ TUYẾT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC PGS.TS NGUYỄN HỮU NGOAN
8 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨC HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG TS. NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN
9 NGUYỄN THỊ DUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KINH MÔN, TỈNH HẢI DƯƠNG PGS, TS. NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
10 NGUYỄN PHAN HỒNG ĐẠI QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN TẠI HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC TS.TRẦN THỊ THANH HỒNG
11 HOÀNG THỊ HẰNG GIẢI PHÁP VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KINH MÔN TS. NGUYỄN QUỐC NGỮ
12 ĐỖ ĐỨC HƯNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC PGS, TS. NGUYỄN THỊ TÂM
13 ĐỖ CAO THẾ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG PGS, TS. NGÔ TRÍ LONG
14 ĐINH MINH NGHĨA NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) CỦA TỈNH LONG AN TS .ĐINH THỊ HỒNG DUYÊN
15 BÙI VĂN HỒNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÒA BÌNH PGS.TS NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
16 BÙI THỊ THU HÀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG TS. TẠ THỊ LỆ YÊN
17 HOÀNG MẠNH LINH TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC TS.TRẦN THỊ THANH HỒNG

Bài viết liên quan